ผู้เขียน หัวข้อ: จ้างบุคคลภายนอกให้คำปรึกษา ภาษีหัก ณ ที่จ่ายกี่ %  (อ่าน 20205 ครั้ง)

f04112518

  • Newbie
  • *
  • กระทู้: 1
กรณีจ้างบุคคลธรรมดาให้คำปรึกษารวมถึงกำหนดขั้นตอนและจัดทำรูปแบบเอกสารในการพัฒนากระบวนการทำงานระบบบริหารงานโครงการ (ประมาณ 2-3 เดือนงานแล้วเสร็จ) ถือเป็นเงินได้พึงประเมินแบบใดและต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายยังไง

Sociolegalist

  • Global Moderator
  • Newbie
  • *****
  • กระทู้: 37
จากข้อมูลของคุณ มีข้อสงสัยในคำถามครับว่า กรณีนี้ หมายถึงการที่บริษัทจ้างบุคคลอื่นเข้ามาทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการทำงานของบริษัทใช่หรือไม่  และประเด็นที่คุณสงสัย คือ เวลาบริษัทจ่ายเงินให้ที่ปรึกษา จะจ่ายให้โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักกฎหมายข้อใด

เหตุที่ถาม เพราะตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวข้องมีประเด็นที่ต้องพิจารณาเพื่อความถูกต้องอยู่หลายอย่าง เนื่องจากหาลักษณะการจ่ายค่าที่ปรึกษานั้น เป็นการจ่ายออกไปในลักษณะงานที่แตกต่างกันก็อาจทำให้เข้าหลักการหักภาษี ณ ที่จ่ายต่างกันไปด้วย เนื่องจาก การจ่ายเข้าเงื่อนไขที่เป็นภาษีเงินได้ต่างประเภทกันนั่นเองครับ

ในกรณีที่คุณถาม ผมต้องเรียนตามตรงว่า หากพิจารณาในฐานะผู้รับเงิน ก็อาจสามารถรับเงินจากคุณตามหลักเกณฑ์เงินได้อยู่ 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่จ้างครับ คือ ตามมาตรา 40(2) ในฐานะ้เงินได้จากหน้าที่หรือตำแหน่งงานที่ทำ หรือการรับทำงานให้ ก็อาจไม่จำเป็นต้องหัก ณ ที่จ่ายไว้ครับ (ขึ้นอยู่กับกรณีการรับเงินด้วย ว่าสั่งจ่ายเงินให้หน่วยภาษีประเภทใด) แต่หากการงานที่ว่าจ้างที่ปรึกษานั้นเข้าหลักเกณฑ์เงินได้ในมาตรา 40(6) คือ เงินได้ตามวิชาชีพอิสระ เช่น กฎหมาย บัญชี วิศวกรรม สถาปัตยกรรม กรณีนี้ บริษัทผู้จ้างมีหน้าที่หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 3 ครับ หรือสุดท้าย เงินได้ประเภทอื่นๆ ตาม 40 (8) ซึ่งก็ต้องถูกหักไว้ในอัตราร้อยละ 3 เช่นเดียวกัน (ดูหลักเกณฑ์จากเว็บสรรพากรประกอบก็ดีนะครับที่ http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/download/tab_tp4_101.pdf)

ดังนั้น จะเห็นว่าประเด็นที่คุณถาม สาระที่แท้จริงก็คือ คุณจ้างให้ที่ปรึกษาทำงานอะไรเป็นกรณีที่ทางคุณควรต้องพิจารณาในสาระสำคัญของงานเป็นหลักครับ  โดยคุณจ่ายเงินได้ให้เขาเข้าหลักเกณฑ์เงินได้ประเภทใดก็พิจารณาหัก ณ ที่จ่าย ตามเกณฑ์ของเงินได้ประเภทนั้นๆ ต่างหาก เช่น บริษัทคุณจ้างที่ปรึกษาบุคคลเพื่อวางระบบบัญชี โดยคุณเห็นว่าการจ่ายเงินได้ให้เขาเป็นค่าบริการที่มาจากการทำงานตามวิชาชีพของเขา ก็จะเข้าหลักเกณฑ์ที่เป็นเงินได้ตาม 40(6) แต่ถ้าคนที่มาวางระบบบัญชีเป็นการติดตั้งระบบที่เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเพียงแค่ต้องปรับแต่งรายละเอียดเล็กน้อยเพื่อให้เป็นระบบของบริษัทคุณ เช่น ตั้งค่าให้การออกใบเสร็จเป็นชื่อบริษัทคุณ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานระบบบัญชี เพราะเป็นซอฟท์แวร์สำเร็จรูปอยู่แล้ว ตรงนั้นอาจพิจารณาว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานวิชาชีพ ดังนั้นการจ่าย จึงน่าจะเข้าหลักเกณฑ์ตาม 40(2) การรับจ้างทำงานมากกว่า โดยประเด็นต่างๆ เหล่านี้ หากเป็นไปได้ กรุณาทำหมายเหตุไว้ในรายการอนุมัติจ่ายเงินของบริษัทคุณเพื่อให้เวลาผู้สอบบัญชีเกิดข้อสงสัยจะได้ตอบได้ด้วยนะครับ ไม่อย่างนั้นอาจเกิดปัญหากับการตรวจสอบงบปลายปีได้ครับ

อย่างไรก็ดี หากยังมีข้อสงสัย แนะนำให้ไปโพสต์ข้อสงสัยพร้อมรายละเอียดในบอร์ดภาษีอากรจะดีกว่านะครับ เพราะเรื่องนี้ เป็นเรื่องภาษีอากรโดยตรง นอกจากนั้ หากมีข้อสงสัยก็อาจติดต่อได้ที่หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องเช่นที่สำนักงานสรรพากรท้องที่ซึ่งคุณติดต่ออยู่ก็ได้ครับ